Terug
Klacht en jubel Beversluis, ds. N.H.
Voorraad: 1

9789066990210 Het kloeke boek beschrijft leven en werk van ds. Beversluis, een leidend figuur in de zgn. Ledeboeriaanse gemeenten, die zich evenmin als de Geref. Gem. onder het kruis niet aansloten bij de Afgescheidenen van 1834. In de Kruisgemeenten had ook de veel jongere predikant G.H. Kersten veel invloed. Beide predikanten slaagden er in om beide genoemde groepen samen te smeden tot de Geref. Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika (1907). De Jongste een verre verwant van Beversluis; zoals ook te zien op een stamboom in de bijlagen heeft er goed aan gedaan de wat op de achtergrond geraakte figuur van de vrome en gedreven prediker Beversluis weer voor het voetlicht te brengen. Hij voert zodoende de lezer ook binnen in het vrome, bevindelijke klimaat van deze protestantse richting. Een gedegen en waardevolle uitgave, voorzien van de nodige zw/w-fotos.
€ 1,00