Terug
Hoy, een lied Zaat, Thea en Nico
Voorraad: 2

9789032104320 Ongeveer 400 liedjes, die op school gezongen kunnen worden door kinderen van ± 6 tot en met 12 jaar, zijn in dit boek opgenomen. Het bevat naast tekst en muziek ook aanwijzingen betreffende tempo, begeleiding en eventueel erbij te maken bewegingen. Bij de rangschikking van het repertoire is vooral gelet op de leeftijd en de zangervaring van de kinderen. Bovendien zijn de liedjes naar strekking of onderwerp gegroepeerd. De meeste liedjes zijn in de Nederlandse taal, maar ook komen er Engelse, Franse, Duitse, Antilliaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse en Turkse teksten voor. Ook bevat het boek theorie over de aanbieding van de liedjes, over muzikale oefeningen tijdens de muziekles, zoals gehoor- en geheugenoefeningen, ritme, tempo enz. Aan het slot staat een duidelijke alfabetische inhoudsopgave, waarbij tevens het specifieke doel van het desbetreffende liedje en de leeftijdcategorie staan vermeld. Bedoeld voor leerkrachten op basisscholen.
€ 5,00