Terug
Ook uit de mond der kinderen Amstel, ds. J. van e.a.
Voorraad: 0

9789023910992 Deze bundel biedt 100 liederen voor de christelijke basisschool. Het bestuur van de Stichting Geestelijk Lied Gereformeerde Gezindte heeft gestreefd naar een verzameling liederen, die wat inhoud betreft in overeenstemming zijn met de Schrift en belijdenis. De titel vertolkt de bedoeling van de bundel: Ook uit de mond der kinderen komt Gods lof. Zingen is immers antwoord geven op het Woord van God. Deel 1 van deze bundel bewijst goede diensten op veel basisscholen. De Stichting beoogt mede het jonge gezin te dienen en de verschillende jongerenclubs, de zondagsscholen, het evangelisatiewerk in zijn vele vormen, bijvoorbeeld de kinderbijbelclubs en het campingevangelisatiewerk. Bij elk van de liederen treft men didactische aanwijzingen aan, zodat het lied echt kan gaan klinken.
€ 4,50