Terug
De kerk, een wonder Blom, ds. G. (red.)
Voorraad: 1

9789033103063 Een tiental predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland werkte mee aan dit boekje dat allereerst bestemd is voor jonge mensen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. En het is een goede zaak met hen na te denken over bijv. de kerk en haar Koning, de kerk en haar ontstaan, de kerk en haar leden, de kerk en haar prediking, de kerk en haar sacramenten enz. Het ene artikel is natuurlijk beter dan het andere maar het is duidelijk dat getracht is een Schriftuurlijk en confessioneel geluid te laten horen. De schrijvers gaan er blijkbaar van uit dat hun lezers geen moeilijke vragen stellen over zaken die vandaag niet meer zo vanzelfsprekend zijn als men lange tijd heeft gedacht. Interessant voor de behoudender groepen in genoemde en verwante kerken.
€ 1,00